Co jsou to Kvevri vína? Oranžová vína?

Co jsou to Kvevri vína? Oranžová vína? Jak se odlišují od ostatních vín a proč nemohou být levná?

 

Oranžová vína, to jsou bílá vína, která se vyrábí stejnou technikou jako červená vína. Zatímco pří výrobě bílých vín se oddělují slupky a jadérka od hroznů a nechává se kvasit pouze dužnina, u oranžových vín se nechává kvasit vše dohromady jako u červených vín. Někdy dokonce kromě slupek a peciček kvasí víno i se stonky. Během procesu kvašení do sebe víno ze slupek a peciček natáhne esenciální oleje, antioxidanty a ostatní léčivé látky, a proto je ve výsledku jeho barva tmavá a sytá. Odstíny jsou od zlaté do tmavě jantarové barvy, aroma je bohatší a vůně koncentrovanější, buket je složitější a jsou v něm cítit třísloviny. Ve srovnání s klasickým evropským bílým vínem je oranžové víno těžší, má plné tělo a bohatý aromatický i chuťový buket.

Existuje několik metod výroby oranžových vín. Nejstarší a nejautentičtější z nich je kvašení v nádobách zvaných Kvevri, která vznikla na území dnešní Gruzie a to již před 8000 lety. Kvevri jsou velké hliněné nádoby s ostrým kuželovitým dnem, které se postupně směrem vzhůru rozšiřuje, a jsou zakončeny velkým širokým hrdlem. Někdy je také nazývají amforami, avšak to není úplně správné označení. Rozdíl je v tom, že starověcí Řekové používali nádoby – amfory na uchovávání vína. Hrdla těchto nádob bývala úzká, tak aby se dala snadno uzavřít. Na rozdíl od toho gruzínské Kvevri jsou určeny k výrobě vína a jsou opatřeny širokým hrdlem. Kvevri jsou vyráběny z hlíny směrem ode dna a postupně vytvarovány do tvaru sudu. Poté jsou sušeny ve stínu až do úplného odpaření vlhkosti a až poté jsou vypáleny v peci při teplotě 900 stupňů.

Před použitím jsou vnitřní stěny Kvevri natřeny včelím voskem. Ten zaplňuje póry, čímž zabraňuje přístupu vzduchu, ale především snižuje riziko výskytu plísní a množení bakterií. V Gruzii je Kvevri považováno za posvátný předmět. Kvevri pomáhá člověku vyrábět víno už 8000 let a pro Gruzínce je jako kyslík – nelze bez něj žít. Proto není divu, že v roce 2013 byla tato metoda výroby vína v Kvevri nádobách zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

V Gruzii jsou v Kvevri vyráběna bílá vína z odrůd Rkatsiteli, Mtsvane, Kisi a Chichvi. Červená pak z odrůdy Saperavi. Kvevri nádoba je ve svislé poloze zakopána do suché půdy s kvalitním odvodněním, tak, že na povrchu zůstává pouze hrdlo.     

Ze sklizených hroznů se vyšlape vinný mošt (podobně jako při šlapání zelí) a ten je pak i se slupkami a pecičkami uložen do Kvevri. Během aktivní fáze kvašení je nutné vinný mošt několikrát za den promíchat a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vyrovnání a snížení teploty kvasícího moštu, druhým je rovnoměrné rozložení slupek a peciček tak, aby se z nich výživné látky a aromatické sloučeniny uvolňovaly v celém objemu nádoby. 

Po skončení aktivní fáze kvašení je Kvevri uzavřeno, avšak v hrdle stále zůstává malý otvor pro odvod oxidu uhličitého. Až v momentě, kdy je proces kvašení zcela u konce je hrdlo kvevri zakryto, zamazáno včelím voskem a tím i hermeticky uzavřeno. Slupky, jadérka i stonky postupně klesají ke dnu nádoby a tím dojde k přirozené filtraci.  

Výroba Kvevri vína není vůbec jednoduchá a i sebemenší chyba může mít za následek narušení procesu kvašení, výskyt nežádoucích chutí ve víně nebo dokonce zničení celé várky vína. Takový proces výroby vína se poté odráží i v jeho ceně. Jestliže najdeme Kvevri vína, která stojí stejně jako ta obyčejná, jedná se s největší pravděpodobnosti o vína, která byla vyrobena za pomocí přidané chemie. Ta na jedné straně dělá celý proces výroby vína o mnoho jednodušším, ale zároveň zbaví víno jeho naturálních vlastností a negativně ovlivní jeho výslednou chuť.

Při první degustaci vína z Kvevri se člověku otvírá nový obzor, nová kapitola v poznávání vína. Tak moc se odlišuje od běžných vín. Mohli bychom je charakterizovat jako suchá, středně kyselá a s mírným obsahem tříslovin. Třísloviny a kyseliny nám pomohou vypořádat se s každým jídlem a antioxidanty nás ochrání před alkoholovou intoxikací. Bolest hlavy a jiné podobné nepříjemnosti nám tedy druhý den ráno po pití vína z Kvevri nehrozí.  

V poslední době poptávka po naturálních vínech z Kvevri strmě stoupá, což je pravděpodobně v důsledku rostoucí obliby přírodních potravin a produktů. Kvevri vína se v České republice těší čím dál větší oblibě a už i moravští vinaři cestují do Gruzie, aby poznali tuto starobylou metodu výroby vína. Hliněné Kvevri nádoby poté přivážejí domů a zkoušejí vyrobit Kvevri vína i v našich podmínkách.

A nakolik je tento náhlý zájem o Kvevri víno opodstatněný? Jak se říká, lepší (nejen) jednou zkusit než stokrát slyšet.

 

 
page-separator 

Что такое квеври вина, оранжевые вина, чем они отличаются от остальных вин и почему столько стоят?

Оранжевые вина – это такие белые вина, произведенные, как красные. То есть, если обычно при производстве белых вин мезга отделяется от кожицы и косточек и бродит только виноградная мякоть, то оранжевые вина бродят вместе с кожицей, косточками и даже иногда с веточками – как красные вина. В процессе брожения вино вбирает в себя эфирные масла, антиоксиданты и прочие полезные вещества из косточек с кожицей, в следствии чего цвет получается темнее и насыщеннее – от золотого до темно-янтарного, аромат – бочаге и гуще, вкус -  сложнее, ощущаются танины. В сравнении с классическим европейским белым вином, оранжевое – более тяжелое, имеет полное тело и более сложные ароматический и вкусовой букеты.

Существует несколько методов производства оранжевых вин, самый древний и аутентичный из которых – брожение в квеври. Квеври – это большие глиняные посудины с острым конусообразным дном, которое постепенно расширяется и заканчивается широким большим горлом. Квеври часто называют амфорами, однако, это не совсем правильное обозначение. Греческие посудины использовались для хранения вина, и горло у них было узкое, удобное для запечатывания, в то время как квеври созданы для винификации и имеют широкое горло. Квеври делают из глины начиная от дна и постепенно выстраивая сосуд. Далее квеври сушат в тени до полного испарения влаги, и только потом обжигают при температуре в 9000 градусов. Перед использованием стенки обрабатывают горячим воском. Воск заполнит поры и существенно осложнит поиск посадочных мест грибкам и бактериям.

В Грузии к квеври отношение как к предмету сакральному. Квеври помогает человеку делать вино уже 8000 лет, а вино – оно как воздух, без него нельзя жить. Не удивительно, что в 2013 году метод производства вина в квеври был добавлен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Грузии в квеври выдерживают белые вина (виноград сортов Ркацители, Мцване, Киси и Хихви) и красные вина (из винограда сорта Саперави).

 Квеври вертикально закапывают в сухой грунт с хорошим дренажем, оставляя на поверхности только горло. В квеври закладывается раздавленный виноград вместе с гребнями. В активной фазе брожения мезга мешается несколько раз в день для того чтобы: выровнять или снизить температуру сусла; обогатить сусло питательными веществами из кожицы; экстрагировать в сусло ароматические соединения. После окончания активной фазы брожения, сосуд закрывают, оставляя пути для отхода углекислого газа. И только когда брожение полностью закончится, квеври закрывают герметично, замазывая горло пчелиными воском и закрывая крышкой. Мезга и косточки постепенно осядут на дно квеври – произойдет естественная фильтрация.

Работать с квеври очень сложно и любой огрех может привести к нарушению процесса брожения, появлению странных привкусов или даже порче вина. Этим во многом обусловлена цена квеври – если вино из квеври стоит как обычное, то с высокой вероятностью оно производилось с использованием консервантов, которые стабилизируют процесс брожения, но лишают вино натуральности и особой вкусовой гаммы, по которой в последнее время сходят с ума ценители вина.

Первая дегустация квеври вина – это новая точка отсчета винного сознания, переворот восприятия вина, настолько оно непохоже на все остальные вина. Грузинские квеври вина – сухие, среднекислотные, среднетанинные. Танины и кислота помогут справится с любой пищей, а антиоксиданты избавят от алкогольной интоксикации – похмелье после квеври вина не грозит!

В последние годы спрос на натуральные квеври вина стремительно растет в ключе возврата к натуральным продуктам. Моравские виноделы приезжают в Грузию за квеври и пытаются воссоздать кахетинскую методику виноделия в условиях чешских виноградников. Насколько оправдано это повальное увлечение квеври? Это именно тот случай, когда, чем сто раз услышать, лучше (и необходимо!) один раз попробовать.